Типи змінних у Java. Створення змінних.

FacebooktwittertumblrFacebooktwittertumblr

 

Що таке змінна в Java?

Часто Ви можете почути таке визначення змінної:

 • Зміннаце певний контейнер,  у якому може зберігатися значення для подальшого використання в програмі.

Пам’ятаєте, як у школі було:  y = x + 1

І залежно від того, які значення приймає змінна x, змінюється значення змінної y.

Якщо x = 1, тоді x+ 1 =2

Якщо x = 2, тоді x +1 = 3

Якщо х = 1.5 , тоді x + 1 =2.5

У Java змінні грають таку ж роль, як і в наведеному прикладі зі школи y = x + 1. Вони виконують роль контейнера для різних значень, які можна підставити в змінну. У наведеному прикладі – у змінну x.

Типи змінних у Java. Оголошення змінної

У Java можна вказати, які саме значення може приймати змінна.

Для цього всі змінні згрупували в 4 групи:

 1. Цілочисельні (до них належать byte, short, int, long)
 2. З плаваючою точкою (до них належать float, double)
 3. Символи (char)
 4. Логічні (boolean)

vertex-academy.com
Примітка: Разом 8 типів змінних (byte, short, int, long, float, double, char, boolean). Вельмишановний Брюс Еккель виділяє ще й 9-й тип – так званий тип void («пусте» значення). Але в цій статті ми розглянемо 8 типів, як це зазвичай прийнято. Що ж таке тип void, ми з’ясуємо в темі, яка присвячена методам у Java.

Тепер давайте розглянемо кожну групу змінних. І почнемо з цілочисельних.

Цілочисельні: byte, short, int, long

download

Як видно з таблички, byte, short, int, long належать до цілочисельних, тобто до цілих чисел. Наприклад, 1, 9, 1278, -5, -107 і т.д.

Очевидно:

 1. byte може приймати значення від -128 до 127 і при цьому займає 1 байт пам'яті
 2. short приймає значення від -32768 до 32767 і займає 2 байти пам'яті
 3. int від -2147483648 до 2147483647 і займає 4 байти пам'яті
 4. long від -9223372036854775808 до +9223372036854775807 і займає 8 байтів пам'яті

"Ну, добре", – скажете Ви. – Якщо byte, short, int і long відповідають за цілі числа, як мені зрозуміти, який саме тип потрібно вибирати?". Пам'ятайте дитячі задачки з математики? Вони зараз будуть дуже доречними для пояснення, за що відповідають byte, short, int, long.

Задача 1:

У Діми 3 яблука, в Ані 2 яблука. Скільки яблук у Діми і Ані разом?

Як бачите, у задачі йдеться про цілі яблука. Не передбачається, що яблука будуть ділити на частини.

Значить, якщо б ми писали код у Java, який би передбачав вирішення цієї задачі, ми б використовували для змінних цілочисельний тип. Залишається зрозуміти тільки, який саме ми б використовували: byte, short, int або long.

Завжди необхідно відштовхуватися від контексту.

 1. Якщо ми знаємо точно, що при вирішенні цієї задачі, навіть якщо будуть змінюватися значення, наприклад, у Діми 50 яблук, в Ані 30, у сумі це буде не більше 127 яблук, то сміливо можемо використовувати тип byte.
 2. Якщо ж ми знаємо, що умови задачі можуть змінитися і в Діми може бути, наприклад, 10 000 яблук, а в Ані, наприклад, 7 000 яблук, то вже тип byte ми використовувати не можемо. Оскільки це явно виходить за межі допустимих значень у byte – не більше 127. Значить, ми могли б використовувати тип short, у якого максимально допустиме значення 32767.
 3. Якщо ж припустити, що в Діми і у Ані може бути навіть більше, ніж 32767 яблук. Ну, наприклад, у них яблуневі сади по всій Україні. Тоді необхідно використовувати тип int. До речі, int – це скорочено від англійського integer (ціле число).
 4. А якщо припустити, що Діма і Аня – це «яблучні магнати» і їм належать усі яблуневі сади у світі, то тоді число може бути набагато більшим, ніж навіть максимальне значення int 2147483647. І тоді необхідно використовувати тип long.

Однак найчастіше при написанні програм на Java, Ви будете використовувати тип int. Це найпоширеніший цілочисельний тип. Більш того, тип int у Java є типом "за замовчуванням" для цілочисельних типів. Що це означає, Ви дізнаєтеся на практиці.

Перш ніж використовувати змінну, її необхідно оголосити. А оголошуються змінні так.

download-1

А ось і приклади оголошення змінних:

byte apples;

short apples;

int apples;

long apples;

І тут відразу ж хочеться сказати про те, що змінні, коли їхня назва складається з 2 і більше слів, пишуться разом і немовби "горбиками", як у верблюда. Такий стиль написання слів називається CamelStyle (від англ. Camel – "верблюд").

 

Наприклад:

int applesDima;

int applesAnnaJune;

int applesDimaJuneUkraine;

Бачите, назви прикладів змінних складаються з 2 та більше слів і пишуться разом. Причому перше слово пишеться з малої літери, а у всіх наступних словах перша буква велика. Тепер Ви знаєте, що це – CamelStyle, стиль написання назв. Він іноді називається CamelCase. Ми про це навіть статтю написали 🙂

Ну що ж, саме час зрозуміти, за що відповідають змінні з плаваючою точкою.

З плаваючою точкоюfloat, double

І знову звернемося до прикладу шкільної задачі.

Задача 2:

У Діми 3,5 яблука, в Ані 2,5 яблука. Скільки яблук у Діми і Ані разом?

Як бачите, у задачі вже йдеться не про цілі яблука. Уже йдеться про дробові числа. І, отже, ми вже не можемо використовувати цілочисельний тип: нам не підійде ні byte, ні short, ні int, ні long. Запам'ятайте: як тільки йдеться про дробові числа, значить, йдеться про float або double. Приклади дробових чисел: 11.0, 1.8, 3.141562, 9.0, 12.579, 1278.0, -5.0, - 9.4, -107.0, -107.356 і т.д.

download-2

Як видно з таблички:

 1. float може приймати значення від -3.4Е +38 до 3.4Е 38 ° С і при цьому займає 4 байти пам'яті
 2. double приймає значення від -1.7E + 308 до 1.7Е + 308 і займає 8 байтів пам'яті

Запам’ятайте:

 • дробові числа пишуться не через кому, як ми звикли зі школи, а через крапку. Наприклад, 1,5 – це неправильно. Правильно 1.5
 • float визначає значення одинарної точності. Це означає, що змінні цього типу зручні, коли потрібно дробова частина без особливої точності. Наприклад, для грошових сум.
 • double забезпечує подвійну точність, і це видно з назви (double – подвійний).

Перш ніж використовувати змінну, її необхідно оголосити. А оголошуються змінні float і double за тим же принципом.

download-1

А ось і приклади оголошення змінних:

float money; // оголосили змінну money типу float

float wage; // оголосили змінну wage типу float

float c; // оголосили змінну с типу float

double stat; // оголосили змінну stat типу double

 Символиchar

download-4

В Java для char використовується кодування Unicode. Як видно з таблички, діапазон допустимих значень char від 0 до 65536 і при цьому займає 2 байти пам'яті. Від'ємних значень не існує. Насправді змінна типу char зберігає не сам символ, а його числовий код з таблички Unicode, завдяки чому ми можемо проводити цілочисельні операції над символами.

Перш ніж використовувати змінну, її необхідно оголосити. А оголошуються змінні char за таким же принципом, що і раніше.

download-5

Приклади оголошення змінних:

char y; // оголосили змінну y типу char

char f; // оголосили змінну f типу char

Логічні: boolean

download-6

Логічні, або їх ще називають булеві, значення можуть приймати тільки одне з двох можливих значень: true або false.

Тільки у слов'ян можлива така розмова:

Їсти будеш?

Та ні мабуть.

Це те, що дуже дивує іноземців, коли вони вивчають, наприклад, українську або російську мови. Так все-таки так чи все-таки ні?

Так ось, у мові програмування Java все дуже точно:

 • або true (з англійської – "істина")
 • або false (з англійської – "брехня)

Трохи пізніше Ви зрозумієте, де застосовується цей тип змінних, коли ми, наприклад, дійдемо до теми конструкції розгалуження. А поки просто запам'ятайте, що є такий тип. Нехай це буде поки що "темною конячкою" для Вас.

Перш ніж використовувати змінну, її потрібно оголосити. А оголошуються змінні boolean за таким же принципом, що і раніше.

download-7

Приклади оголошення змінних:

boolean check1; // оголосили змінну check1 типу boolean

boolean check2; // оголосили змінну check2 типу boolean

 

Ну ось, тепер Ви знаєте, за що відповідають ці типи змінних:

vertex-academy.com

Що ще Ви повинні знати?

 1. Ви повинні знати, що ці типи змінних належать до так званих примітивних типів змінних. Тому, якщо почуєте "примітивні типи даних", "примітиви" або "primitives", знайте, йдеться про 8 типів змінних – byte, short, int, long, float, double, char, boolean.
 2. Є ще один тип змінних – тип String. Про нього ми поговоримо в статті "Як присвоїти значення змінної"
 3. У Java дуже важливо правильно оформляти код. Так-так, не тільки писати програми, які працюють, а ще й які правильно оформлені. Існує цілий звід правил, який називається Code Conventions у Java. Тому можете сміливо завантажувати і поступово вивчати. А зараз ми розглянемо тільки частину Code Conventions, а саме правила написання назв змінних. Отже, запам'ятовуємо.

5 правил вибору назв для змінних:

Правило №1 – змінні пишуться тільки латинськими літерами. Жодної кирилиці!!!

Наприклад:

int st;

int width;

Правило №2 – ім'я змінної, за можливості, повинно "говорити"

Наприклад:

int s; // так можна називати змінну, але коли коду багато і всі змінні мають назву, яка «не говорить», код дуже важко читати

int size; // цей варіант "каже" більше, ніж перший варіант int s; оскільки зрозуміло з назви, що змінна відповідає за розмір чогось

Правило №3 – з чого може/не може починатися ім'я змінної

 Може починатися з :

 1. Будь-яких латинських букв
 2. $ або _

Не може починатися з:

 1. Цифр

Нижче наводимо кілька прикладів – правильних і неправильних.

Правильно:

 • int square;
 • int $money;
 • int width;
 • int boxSize;
 • double sum;
 • double sumJune;

Неправильно:

 • int 2square;
 • int 101dalmatians;

Правило №4 – назва змінної, що складається з 2 і більше слів, пишеться в CamelStyle

Що таке CamelStyle ми з Вами вже обговорили в цій статті трохи вище.

Правило №5 – не можна використовувати в назвах змінних ці 54 слова:

abstract, assert, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, default, do, double, else, enum, extends, false, final, finally, float, for, goto, if, implements, import, instanceof, int, interface, long, native, new, null, package, private, protected, public, return, short, static, strictfp, String, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, true, try, void, volatile, while

Ці 54 слова мають особливе значення при написанні коду на Java. Поступово Ви зрозумієте, де використовується кожне слово. Також, прочитавши цю статтю, з 54 слів Ви вже знатимете ті слова, які ми виділили синім кольором:

abstract, assert, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, default, do, double, else, enum, extends, false, final, finally, float, for, goto, if, implements, import, instanceof, int, interface, long, native, new, null, package, private, protected, public, return, short, static, strictfp, String, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, true, try, void, volatile, while

ПІДСУМУЄМО:

Усього 4 групи змінних:

 1. Цілочисельні (до них належать byte, short, int, long)
 2. З плаваючою точкою (до них належать float, double)
 3. Символи (char)
 4. Логічні (boolean)

vertex-academy.com

Ці 8 типів змінних (byte, short, int, long, float, double, char, boolean) належать до так званих примітивних типів змінних.

Перш ніж використовувати змінну, її необхідно оголосити:

download-10

5 правил вибору назв змінних:

 1. Змінні пишуться тільки латинськими літерами. Жодної кирилиці!!!
 2. Ім'я змінної, якщо можливо, має "говорити"
 3. Якщо змінна складається з 2 і більше слів, то пишеться в CamelStyle (інша назва – CamelCase)
 1. Є 54 слова, які не можна використовувати в назвах змінних
 2. Ім'я змінної:
 • може починатися з будь-яких латинських букв, $ або _
 • не може починатися з цифр

Також є ще один тип змінних – тип String, про який ми поговоримо в статті "Як присвоїти значення змінної в Java".

FacebooktwittertumblrFacebooktwittertumblr

FacebooktwittertumblrFacebooktwittertumblr
Самоучители--узнать детальнее--